Суббота, 24.08.2019, 03:42
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Віртуальна галерея

Категории раздела
Зовнішнє незалежне оцінювання [5]
Свята [22]
Конкурси [24]
Інформація [104]
Файли [6]
Національно-патріотичне виховання [42]
Шкільне життя [1]

Погода

Банери

 • Виступ Воробйової О.Д., директора ЕЗОШ №4 «Особливості реалізації діяльнісного підходу в 5-6 класах (з досвіду роботи ЕЗОШ №4)»

  2013/2014 навчальний рік став  особливим для учнів п’ятих класів. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін. 

  Впровадженню ДС в нашій школі передувала певна велика системна робота, яка координувалася адміністрацією в напрямках:

  • організаційно-інформаційна діяльність;
  • методична робота;
  • навчальна діяльність;
  • контрольно-аналітична діяльність.

  Заступником директора з НВР Дмитрюк Н.Г., керівниками ШМО проведено інформування педагогів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження Державного стандарту. У вересні 2013 р. на батьківських зборах проведено роз’яснювальну роботу з батьками учнів щодо навчання за новими програмами, розміщено інформацію щодо впровадження Державних стандартів на дошці оголошень для батьків та на сайті школи.

  У серпні 2013/2014 н.р. заступниками директора з НВР Поваліхіною Л.Х., Дмитрюк Н.Г. надано практичну допомогу вчителям-предметникам, які викладають у 2-х та у 5-х класах за новими освітніми програмами.

  У  травні 2014 року було організовано взаємовідвідування уроків в 4-х класах учителями-предметниками середньої ланки та початкової школи з метою забезпечення наступності. Класними керівниками майбутніх 5-х класів Чабанюк З.Р., Шумейко В.І., Нізяєвою І.В. разом з адміністрацією відвідано класні години та батьківські збори в 4-х класах з питання «Реалізація принципу наступності початкової та основної школи в умовах уведення нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти».

  Наприкінці 2013/2014 н.р. було підведено підсумки впровадження нового ДС в 5-х класах на всіх рівнях (педагогічна рада, засідання ШМО, щорічне звітування директора).

  В серпні 2014 року на засіданнях серпневої педагогічної ради, методичної ради, предметних шкільних МО пройшло обговорення змісту нових програм, відповідних листів МОНУ, методичних рекомендацій щодо викладання навчальних дисциплін у 2014/2015 н.р. у 6-х класах. В план роботи школи на  поточний навчальний рік були внесені відповідні заходи.

  Четвертий рік (з 2011/2012) у школі працює творчий колектив педагогів з питань підготовки до реалізації та впровадження Державних стандартів. Педагоги націлені на зміщення акценту на формування й  розвиток в учнів здатності  практично діяти, застосовувати  досвід  успішних дій у конкретних  ситуаціях.

  У червні місяці 2013 року на інструктивно-методичній нараді при НМЦ управління освіти заступник директора  Дмитрюк Н.Г. звітувала про підсумки впровадження Державного стандарту в 1-х класах.

  Учителі початкових класів Лаврьонова І.П., Аверченко О.О.,  Василенко В.Л. у жовтні 2013 року пройшли навчання на курсах «Методика викладання предмета «Сходинки до інформатики» в початкових класах» на базі міста від ЗОІППО, отримали сертифікати та навчально-методичні матеріали, програмні засоби.

  В основу сучасних освітніх стандартів покладено формування компетентностей через засвоєння системи інтегрованих знань. Досягнення цієї мети забезпечується на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та особистісно-орієнтованого навчання, які реалізуються через дві  головні функції навчального процесу:

  - навчити дитину вчитися упродовж життя;

  - навчити дитину використовувати знання у процесі практичної діяльності.

  Діяльнісний підхід на своїх уроках наші педагоги здійснюють через:

  - моделювання та аналіз життєвих ситуацій;

  - використання активних та інтерактивних методик;

  - участь у проектній діяльності, володіння прийомами дослідницької діяльності;

  - залучення в ігрову, оціночно-дискусійну, рефлексивну діяльність.

  Учні нашої школи вчаться виконувати роботу за такими напрямами:

  - працюють з джерелами інформації;

  - вирішують пізнавальні та практичні завдання, що відображають типові ситуації;

  - аналізують сучасні суспільні явища і події;

  - освоюють типові соціальні ролі через участь у навчальних іграх та тренінгах, що моделюють ситуації з реального життя;

  - аргументують захист своєї позиції, опонують до думки інших;

  - виконують творчі роботи та дослідницькі проекти.

  Вчителі-предметники, які викладають в 5-6 класах, широко впроваджують в практику навчання такі методи:

  • діяльнісно-орієнтовані (проекти, рольові та ділові ігри, дидактичні завдання, технологічні карти тощо),
  • когнітивно-орієнтовані (семінари-дискусії, проблемне навчання тощо),
  • особистісно зорієнтовані (інтерактивні ігри, прийоми тощо).

           Використання діяльнісно-орієнтованих методик вчителем природознавства Мірошник Ларисою Павлівною  в 5 класі ви побачите під час проведення практичної частини.

  Новим кроком у діяльності нашої школи у цьому навчальному році є відкриття 5-В класу – класу з інклюзивною формою навчання, де навчаються два учня з ООП за програмами для спеціальних ЗНЗ. Концепція Державного стандарту освіти для дітей з особливими потребами, який вступив в силу з 1 вересня 2014-2015 н.р. передбачає зміну змісту спеціальної освіти відповідно до вимог суспільства, його соціально-економічних умов, а головне — може сприяти розвитку, освіченості учнів з урахуванням їх потенційних можливостей, максимально повно адаптувати і інтегру­вати випускників інклюзивного класу в су­часному світі.

  Особливо слід сказати про створення вчителями школи сприятливого психологічного клімату в процесі навчання, стосунків взаємної довіри і поваги між педагогами і учнями, атмосфери  запобігання   психотравмуючих   ситуацій в класі. К.Д. Ушинський порівнював педагогіку з мистецтвом лікування і зазначав, що особистість учителя має більше значення, ніж організація режиму дня, чергування уроків, навчальне навантаження та інші гігієнічні фактори.

  Діяльнісний підхід лежить не тільки в основі навчальної діяльності, але й грає особливу роль у позаурочній діяльності. Яскраво реалізується принцип психологічної комфортності  на заняттях гуртка «Юний мовознавець». Керівник Чабанюк З.Р. створює на заняттях доброзичливу атмосферу, орієнтовану на реалізацію ідей педагогіки співробітництва, розвиток діалогових форм спілкування (дуже цікаво іде використання веб-квесту).

  Принцип творчості чітко просліджується на заняттях гуртків «Повітруля» (керівник Мечетна Л.В.) та «Джерела» (керівник Гандзюк Ж.М.). Педагоги максимально орієнтують дітей на творче начало в  позаурочний час, набуття ними власного досвіду творчої діяльності. Це прослідковується при підготовці до різноманітних свят, фестивалів тощо.

   Сьогодні кожен вчитель може використовувати діяльнісний підхід в своїй практичній роботі, так як всі складові його загальновідомі. Застосування діяльнісного підходу навчання створює умови для формування у дитини готовності до саморозвитку, допомагає формувати стійку систему знань і систему цінностей (самовиховання). Цим забезпечується виконання соціального замовлення, відображеного в Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти.

   

  12.11.2014 року Науково-методичним центром управління освіти на базі ЕЗОШ №4 проведено семінар-практикум для директорів ЗНЗ та ПНЗ з теми: «Управлінські аспекти щодо реалізації діяльнісного підходу до навчання як складової впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

    В ході семінару були актуалізовані знання керівників навчальних закладів щодо особливостей діяльнісного підходу до навчання, визначені технології, ефективні прийоми, опрацьовані основні показники та критерії  використання на уроці даного підходу.

    Досвідом роботи щодо особливостей реалізації діяльнісного підходу до навчання в 5-6 класах поділилась з колегами  Воробйова О.Д., директор ЕЗОШ №4

    Під час управлінського практикуму учасники семінару відвідали уроки:  української мови в 5-Б класі (вчитель Гандзюк Ж.М.), природознавства в 5-А класі (вчитель Мірошник Л.П.) та заняття гуртка учнів 6-А класу «Юний мовознавець» (керівник Чабанюк З.Р).

    Всі присутні високо оцінили впровадження діяльнісного підходу до навчання як складової нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в нашій школі.

   

   

  Єдина Країна

  Ми - українці!

  Проект "Енергоефективна школа"

  Проект "Вчимося жити разом"

  Наші сайти
 • Створюємо свії проекти
 • 4-А клас
 • Блоги та сайти учнів
 • Блоги та сайти учнів
 • Cайти вчителів школи
 • Портфоліо вчителів

 • Експрес-уроки

  Банери
  ”Національна ”Національна

  Свята
  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Наші друзі
 • Національна бібліотека
 • ЕНВК №1
 • ЕЗОШ №2
 • ЕБГ "Гармонія"
 • ЕБЛ
 • ЕНВК №5
 • ЕЗОШ №7
 • ЗІІТ
 • ЕНМЦ
 • ЦОППМ
 • ЦДЮТ
 • ЗапоВики
 • Центр социальных служб СДМ

 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  Наше опитування
  Там де народився - там і пригодився
  Всего ответов: 104

  Архів новин

  Copyright MyCorp © 2019Создать бесплатный сайт с uCoz